artykuł informujący

artykuł informujący

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927