artykuł Lissy o dziele muzycznym

artykuł Lissy o dziele muzycznym

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962