artykuł o Bergsonie

artykuł o Bergsonie

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921