artykuł o beznadziejności

artykuł o beznadziejności

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939