artykuł o Koperniku

artykuł o Koperniku

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 02.01.1953