artykuł o sądzie warunkowym

artykuł o sądzie warunkowym

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936