/

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

Wielce szanowny i drogi Panie Kolego. Najuprzejmiej dziękuję za list i wiadomość o pomyślnej zmianie jaka nastąpiła w sprawach zjazdowych: bardzo się nią ucieszyłem. Co do mnie, to jestem w korespondencji z członkami komitetu, ale jedynie w sprawach redakcyjnych: Przegląd ma bowiem dać księgę Pamiątkową Zjazdu. Niestety, sprawa ta jest bardzo daleko od jasności: ciągle jeszcze nie wiem, na kiedy mam się przygotować. Miał 15 być zasadniczo zeszyt jesienny Przeglądu, ale obawiam się, że wypadnie długo nań czekać – Bardzo dziękuję za propozycję art. o Sądzie Warunkowym. Uaktualnienie umieszczę jaknajchętniej. Wobec tego, że część krytyczna ma iść gdzieindziej, przypuszczam, że nie będzie długi, a (jak Pan wie) redakcja Przeglądu woli krótsze artykuły. Jeśli – jak przypuszczam – owa księga Pam. Zjazdu ulegnie ??, to art. Pana umieściłbym zaraz na jesieni.

            Łączę najlepsze pozdrowienia

                                  WTatarkiewicz

 

13.V.36

Wielmożny Pan Profesor
Roman Ingarden
Lwów
ul. Zachajewicza 7. m.8