artykuł o Schelerze

artykuł o Schelerze

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922