artykuł S. Pacuły

artykuł S. Pacuły

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967