artykuł Schelera

artykuł Schelera

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927