autorytet estetyczny

autorytet estetyczny

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968