badania epistemologiczne

badania epistemologiczne

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.07.1931