Badania zasad moralności

Badania zasad moralności

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968