badanie istoty przedmiotu

badanie istoty przedmiotu

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923