? Barboy

? Barboy

List od Henryka Mehlberga z 11.06.1947