? Basch

? Basch

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964