Benedykt Bornstein

Benedykt Bornstein

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934