bezpośrednie poznanie

bezpośrednie poznanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923