Białka Tatrzańska

Białka Tatrzańska

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969