Biblioteka św. Marka

Biblioteka św. Marka

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962