? Bień

? Bień

List od Stefana Morawskiego z bd 4