błąd w rozliczaniu

błąd w rozliczaniu

List od Ireny Krońskiej z 05.04.1966