Bolesław Sobociński

Bolesław Sobociński

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934