Bolonia

Bolonia

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928