boskość

boskość

List od Stefana Szumana z 09.04.1942