brak formalny

brak formalny

Odpowiedź z 18.04.1921