/
EN

Odpowiedź z 18.04.1921

Data powstania 18.04.1921
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina b.d

Do
 Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego

w Toruniu.

 

   Odpowiadając na list z dn. 15. b.m. donoszę, że niestety nie oddałem się do dyspozycji p. Ministra W. R. i O. P. przed 1.I. b.r., gdyż w tym czasie wogóle nie zamierzałem przenieść się do szkół państwowych. Nie miałem bowiem zamiaru wyjechania z Warszawy (obiecywano mi bowiem w tym czasie wygodniejsze mieszkanie), w Warszawie zaś miałem stałą posadę w Szkole p. W. Górskiego, w której – w jako niewątpliwie dobrze postawionym zakładzie naukowym – wolałem pracować, niż w jakiejkolwiek innej szkole warszawskiej. Być może formalny ten brak uniemożliwi Kuratorjum policzenie mi lat dotychczasowej pracy nauczycielskiej, lecz nic na to w tej chwili nie mogę poradzić. Mogę tylko prosić uprzejmie Kuratorjum o przyznanie mi pomimo to dodatku za lata pracy i zwrotu kosztów rzeczywistych przeprowadzki, gdyż pensja – według obliczenia przesłanego mi przez Dyr. Krajewskiego i tak jest o 50% niższą od pobieranej przeze mnie obecnie, a ta wystarcza XXX na zaspokojenie najniezbędniejszych potrzeb, koszta zaś przeprowadzki są obecnie tak wielkie, że ewentualne pokrycie ich z własnej kieszeni uniemożliwiłoby mi faktyczne objęcie posady w Torunie.

Dr Roman Ingarden

18.IV.921 r
       Warszawa, Złota 41.m.4.

Kuratorjum O.S.P w Toruniu
Wpłynęło dnia 20.IV. 1921
L. dz. I. 2813.