Breviario d’Esthetica

Breviario d’Esthetica

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928