Bronisław Ajdukiewicz

Bronisław Ajdukiewicz

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935