broszurka o przyczynowości

broszurka o przyczynowości

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937