? Castelli

? Castelli

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960