cecha bezwzględna

cecha bezwzględna

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920