cel książki

cel książki

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967