charakter Ingardena

charakter Ingardena

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928