charakter przeżycia piękna

charakter przeżycia piękna

List od Stefana Szumana z 08.01.1942