charakterystyka dzieła literackiego

charakterystyka dzieła literackiego

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936