"Charisteria"

"Charisteria"

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.11.1960