Clarence Irving Lewis

Clarence Irving Lewis

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.07.1937