cnoty

cnoty

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939