Conrad Martius

Conrad Martius

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.