Cornelius o Ingardenie

Cornelius o Ingardenie

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938