czas wojny

czas wojny

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946