czasopismo PTF

czasopismo PTF

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957