Czechosłowacja

Czechosłowacja

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Zofii Lissy z 27.11.1947