Czechosłowacja

Czechosłowacja

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

List od Jana Patočki z 22.05.1949