część oficjalna

część oficjalna

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2