Czesław Białobrzeski

Czesław Białobrzeski

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950