członek rzeczywisty PAN

członek rzeczywisty PAN

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.06.1960

List od Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965