członkowie Międzynarodowego Komitetu Kongresów Estetyki

członkowie Międzynarodowego Komitetu Kongresów Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968