człowieczeństwo europejskie

człowieczeństwo europejskie

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935