człowiek i rzeczywtistość

człowiek i rzeczywtistość

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936